Witaj na stronie MMS CONSULTING GROUP

MMS CONSULTING GROUP Doradztwo Gospodarcze jest firmą szkoleniową i doradczo - konsultingową, wspierającą prowadzenie działalności gospodarczej.

Specjalizujemy się w zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, co stawia nas w grupie nielicznych specjalistów z tej dziedziny. Na zlecenie właścicieli zakładów opieki zdrowotnej, samorządów wszystkich szczebli opracowujemy programy restrukturyzacyjne, we współpracy z naszymi partnerami wdrażamy zintegrowane systemy zarządzania jakością, dokonujemy audytów informatycznych, księgowych i organizacyjnych.

Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym kientom wysokiej jakości usług poprzez współpracę ze specjalistami w dziedzinie prawa, ekonomii, finansów i ochrony zdrowia.

Rozważania nad jakością

Może się wydawać, że system ISO serii 9001 jest doskonale znany pracownikom ochrony zdrowia w Polsce. Znają go, a przynajmniej znać powinni, pracownicy samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w których wdrożono procesy zgodnie z normą ISO 9001, a także które uzyskały certyfikaty jakości.

Więcej…
 
Opieka zdrowotna bez granic
Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która ułatwi dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej w innych państwach UE. Dyrektywa określi warunki, na jakich pacjenci będą mieli prawo do leczenia w innych krajach członkowskich oraz w jaki sposób zwracane będą poniesione koszty opieki medycznej.
Więcej…